-
OUR DOGS"DANGEROUS CANT PLAY WITH THE FIRE" 16.jun.2017.
NO45418/17
 Innavlsgrad:  0 %      
                              Øyne : Uten Anmerkning .           
Patella: 0. FRI.
Hjerte: 0. FRI.
HUU: FRI.
"DANGEROUS BACK IN BREED" 21.aug.2016
NO49242/16
Innavlsgrad: 0.488%
Patella:0. FRI.
Hjerte:0. FRI.
HUU:  FRI.
N.UCH. KBJV-17
 "DANGEROUS BAD TO THE BONE" 21.aug.2016.
NO49240/16
Innavlsgrad: 0,488%
Hjerte: 0. FRI.
Patella: 0. FRI.
HUU: FRI.


NO32176/15
CHAMPION INTERNATIONAL BEAUTY,
NO. SV. UCH NJV-15 NV-17
Innavlsgrad: 0 %
Patella: 0. FRI.
Hjerte: 0. FRI.
HUU: FRI.
 


 
               
"DANGEROUS SPIRIT FROM HELL" f.12/09-2008
FAR: Multi Champion Streetwalkers Hell Raiser. Født :  22.01.1993
MOR:       Norsk Champion Dangerous spirit        Født: 
 21.04.2006

Innavlsgrad: 2,148 %
Patella: 0. FRI.
Hjerte: 0.FRI.
HUU: FRI.
  
 
Website Builder drives av  Vistaprint